מידע עסקי

מי מייצר מכונות שברצונכם לייבא? מה מכיל מוצר מסויים? מי יכולים להיות לקוחות פוטנציאליים מעבר לים עבור המוצרים שאתם מייצרים? לנו פתרונות לשאלות אלה ולשאלות דומות להן. כאן המקום לציין שכל פתרון לכל מצב "נתפר" לפי דרישת הלקוח, בהשקעה רבה ומטופל בדיסקרטיות. כמעט לא יווצר מצב בו יותאם אותו פתרון לשני גורמים


מידע ושירותים

שירותי מידענות באאוטסורסינג
יבוא/יצוא לפי דרישה
מידע עסקי
מידע טכני
מידענות כללית

Afikim Information and Consultants P.O.Box 620 Ashkelon 78106, Israel. TelFax: +972-8-6722775 Mobile: +972-54-4279115 info@afikim.biz