מכון התקנים הישראלי

www.sii.org.il

קישורים שימושיים

Afikim Information and Consultants P.O.Box 620 Ashkelon 78106, Israel. TelFax: +972-8-6722775 Mobile: +972-54-4279115 info@afikim.biz