חניכה בתהליך כל הדרך החל משלב הרעיון וכלה בהגעת המוצרים המוגמרים ארצה